Eind september vond er een belangrijke mijlpaal plaats op de bouwplaats van het Curacao Medical Centre. In samenwerking met Ballast Nedam heeft Philips Healthcare SL die dag namelijk de eerste grote onderdelen van de nieuwe MRI naar binnen getransporteerd. Op de foto zien we de zogenaamde magneet van de MRI, het deel met de spoelen dat zorgt voor de opwekking van het magnetisch veld. Bij deze opwekking komt een grote hoeveelheid warmte vrij, waardoor de MRI permanent gekoeld moet worden met vloeibaar helium.

Vanwege het krachtige en permanent aanwezige magnetische veld van de MRI, wordt deze geïnstalleerd in een speciale ruimte die is voorzien van een zogenaamde kooi van Faraday. Deze kooi zorgt ervoor dat de magnetische straling beperkt blijft tot de ruimte van de MRI zelf.

Gezien de omvang en het gewicht van de apparatuur, is in de uitvoering al rekening gehouden met de te volgen transportroute van deze apparatuur door het nieuwe ziekenhuis naar de definitieve locatie. Om deze logistieke operatie mogelijk te maken is er bijvoorbeeld een tijdelijke transportopening in de gevel open gehouden, zijn vloeren uitgerekend op de transportbelasting en zijn er wat tijdelijk binnenwanden achterwege gelaten.

De komende weken zal Philips Healthcare, naast verdere activiteiten in de MRI-ruimte, ook starten met inrichten van de andere ruimtes op de radiologie afdeling op de begane grond van het nieuwe ziekenhuis. Het gaat daarbij onder meer om de CT-scans en de röntgenapparatuur in onderzoeks- en eerste hulp kamers. Ook de apparatuur in de hart catherisatie kamer (HCK) op de 1everdieping van het (blauwe) bouwdeel D wordt in deze periode geïnstalleerd.