Het nieuwe Curaçao Medical Center bestaat in totaal uit 7 aan elkaar geschakelde bouwdelen, namelijk de 4 patiëntenvleugels aan de zuidelijke zijde en 3 hotfloor bouwdelen (waar het merendeel van de medische zorg wordt verleend) aan de noordelijke zijde. Op het dak van elk van deze bouwdelen is een techniekruimte gesitueerd, waarin vooral de centrale installaties van dat specifieke bouwdeel worden huisgevest. Op de foto zien we een indrukwekkend beeld van het interieur van de huidige status van één van deze dakopbouwen.

Het grootste deel van de beschikbare ruimte in de techniekruimte wordt opgeslokt door de luchtbehandelingskasten, gekoeld water leidingen en luchtkanalen, die de verschillende afdelingen van het ziekenhuis van gekoelde lucht zullen gaan voorzien. Maar daarnaast wordt in deze ruimtes bijvoorbeeld ook de centrale apparatuur voor de medisch gasinstallaties, de warmwatervoorziening en de onthard water installatie opgebouwd.

De meeste ruimtes in het ziekenhuis worden gekoeld tot een temperatuur van circa 23 graden Celsius. Daarvoor worden in totaal maar liefst 27 luchtbehandelingskasten in de diverse techniekruimtes opgebouwd. De meeste kasten zuigen via grote roosters buitenlucht aan, lucht die binnen in de kast middels ijskoud water zal worden teruggekoeld. De gekoelde lucht wordt vervolgens via een distributiesysteem van luchtkanalen via schachten en plafonds door het complex heen verspreidt.

Bij dit terugkoelen van de lucht komt een enorme hoeveelheid condenswater vrij, gemiddeld wel zo’n 28.000 liter (28 m3) per etmaal. In het streven om het Curaçao Medical Centre ook een van de duurzaamste ziekenhuizen van de Caribbean te laten zijn, wordt dit condenswater via een separaat leidingsysteem verzameld en opgevangen in 2 grote ondergrondse buffertanks in het terrein. Het opgevangen condenswater zal worden gebruikt om de diverse planten en bomen op de daktuinen en in de directe omgeving van het ziekenhuis te kunnen irrigeren.

Op dit moment zijn de meeste van de luchtbehandelingskasten in bedrijf gesteld, wat betekent dat de temperatuur in de verschillende bouwdelen langzaam wordt terug gekoeld naar het gewenste niveau. In de komende maanden zal verdere afstelling van deze systemen plaatsvinden, en zullen nog diverse testen moeten worden uitgevoerd.